დირექტორთა საბჭო


რანა ბაბაევი (გენერალური დირექტორი)

შაჰინ ბალაკიშიევი (ფინანსური დირექტორი)დიმიტრი გაგოშიძე (ექსპორტის მენეჯერი)