კონტაქტი
მისამართი:
მარნეული, იაღლუჯა
ტელეფონი:
0357 226383
მობილური:
( + 995 ) 577 54 83 83
ფაქსი:
+995 357 226383
ელ.ფოსტა:
CLOAKING
ვებ გვერდი:
www.karmen.ge
დაცვის კოდი
განაახლეთ დაცვის კოდი
ზოგად საკითხებთან დაკავშირებით:
ელ. ფოსტა : enquiries@karmen.ge
ტელ: +995 357 226383
ფაქსი: +995 357 226383

გაყიდვებთან & ექსპორტთან დაკავშირებით:
ელ. ფოსტა: export@karmen.ge
ტელ: +995 599 697101
ფაქსი: +995 357 226383

ადამიანურ რესურსებთან დაკავშირებით:
ელ. ფოსტა: careers@karmen.ge
ტელ: +995 357 226383
ფაქსი: +995 357 226383