პროდუქცია
კომპანია აწარმოებს მაღალი ხარისხის ქატოს, რომლითაც არამართო ქართული ბაზარი მარაგდება, არამედ ხდება მისი ექსპორტი თურქეთსა და მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებში.
ხორბლის ფქვილი, მეორე ხარისხის იწარმოება უმაღლესი ხარისხის ხორბლის მარცვლებისაგან.
ფქვილი, რომელიც ნაცრისფერი ფერისაა, პირველი ხარისხის ფქვილისგან განსხვავებით მეტი სიმკრივით გამოირჩევა.
ხორბლის ფქვილი, უმაღლესი ხარისხის იწარმოება უმაღლესი ხარისხის ხორბლის მარცვლებისაგან.
ფქვილი, რომელიც თეთრი ფერითა და განსაკუთრებული სირბილით გამოირჩევა, გადის სპეციალურ კონდიცირებას, რათა ფქვილში ბოლომდე იქნას შენარჩუნებული ვიტამინები, მინერალები და საკვები ღირებულება.
ხორბლის ფქვილი, პირველი ხარისხის იწარმოება უმაღლესი ხარისხის ხორბლის მარცვლებისაგან.
ფქვილი, რომელიც თეთრი ფერისაა, უმაღლესი ხარისხის ხორბისლ ფქვილისგან განსხვავებით უფრო მეთი სიმკვრივით გამოირჩევა. ხორბალი გადამუშავებამდე გადის სპეციალურ კონდიცირებას, რათა ფქვილში ბოლომდე იქნას შენარჩუნებული ვიტამინები, მინერალები და საკვები ღირებულება, რომელიც აუცილებელია ადამიანთა კვებითი რაციონისთვის.