ზოგადი ინფორმაცია

ნედლეულის მაღალი ხარისხი და საწარმოს უახლესი სტანდარტის თანამედროვე ტექნიკა კომპანიას საშუალებას აძლევს აწარმოოს ყვლეაზე მაღალი ხარისხის ხორბლის ფქვილი არამარტო საქართველოში, არამედ კავკასიის რეგიონსა და ყოფილ საბჭოთა კავშირის ქვეყნებში.

საწარმოს პროდუქცია მოიცავს:

ხორბლის ფქვილი, უმაღლესი ხარისხი

ხორბლის ფქვილი, პირველი ხარისხი

ხორბლის ფქვილი, მეორე ხარისხი

ქატო