ხორბლის ფქვილის 5 ყველაზე დიდი ექსპორტიორი ქვეყანა

ხორბლის ფქვილის ექსპორტიორი ქვეყნების ტოპ 5 შემდეგნაირად გამოიყურება:
თურქეთი, 996მლნ. აშშ დოლარის ფქვილის ექსპორტით,
ყაზახეთი, 494მლნ. აშშ დოლარის ფქვილის ექსპორტით,
პაკისტანი, 323მლნ. აშშ დოლარის ფქვილის ექსპორტით,
გერმანია, 317მლნ. აშშ დოლარის ფქვილის ექსპორტით,
საფრანგეთი, 198 მლნ. აშშ დოლარის ფქვილის ექსპორტით.
22.09.2017